Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 525 osób :). Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

01.04.2015

Spowiedź Sakramentem uzdrowienia przez Boże Miłosierdzie.


 … „ Spowiedź, to jest cały czas zaczynanie od nowa, cały czas oczyszczanie siebie na nowo… po to, abyśmy mogli rozpoznać Jezusa. 
Zarówno teraz, abyśmy mogli rozpoznać Jezusa, jak i po tej drugiej, lepszej stronie. … Przychodzę po odpuszczenie grzechów, spotkać się z Jezusem… niekoniecznie z księdzem.
Żeby mi Jezus odpuścił grzechy, wziął te grzechy na siebie…

… Jak chcesz się modlić?
Módl się tak, jak potrafisz
Nie próbuj modlić się tak, jak nie potrafisz.
Im mniej się modlisz, tym gorzej to idzie….

  Jak nauczyć się modlić? – Trzeba zacząć się modlić.
Jak nauczyć się spowiadać? – Trzeba zacząć się spowiadać.
Jak nauczyć się rachunku sumienia? -  Zacznij robić rachunek sumienia. 
  
  Rachunek sumienia, czyli; co mnie oddala od Pana Boga, a co mnie do Niego przybliża?
Co mnie oddala od drugiego człowieka, a co mnie do niego przybliża?
 I rozeznanie z Duchem Świętym….”

   To fragment z polecanego przez nas, interesującego i przystępnie prowadzonego wykładu Ojca Krzysztofa Pałysa.


 

 Bóg Cię kocha, ty jednak chciałeś po swojemu… efekt jest taki, że przychodzisz do Boga po przebaczenie, po uzdrowienie…  To z innego wykładu o Sakramencie pojednania, w którym spotykamy się z Bożym Miłosierdziem.  Polecamy, ale to już po kliknięciu,  czytaj dalej.
                                                             
                                                                      Aneta, Elżbieta i Sławek

  Dalej, jakby ciąg dalszy....  Po kliknięciu, kolejna konferencja. "Sakrament Pojednania, jako miejsce doświadczenia Bożego Miłosierdzia...."

31.03.2015

Gorzkie żale cz.3. Wybierz Krzyż.   W 3 części Gorzkich Żali rozważamy drogę krzyżową, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

   Podczas drogi krzyżowej, dwie osoby niosą krzyż.
Pan Jezus i Szymon Cyrenejczyk.
 
 Czy dźwigają to samo?

  Pan Jezus na to właśnie przyszedł na świat.  Świadomie, dla naszego Zbawienia, przyjął całe cierpienie, łącznie z dźwiganiem krzyża.
  Wszystko u Pana Jezusa prowadziło do krzyża.
To dźwigane przez naszego Zbawiciela drzewo krzyża, było wypełnione treścią i sensem, było kwintesencją Jego posłannictwa.

  Jezus dźwigał nasze Odkupienie.

  A co niósł Szymon Cyrenejczyk?
Przymuszając, włożono na jego ramiona fizycznie ten sam ciężar.
Ale, czy Szymon niósł krzyż?...  Może raczej, uprzykrzona belę drewna, niechcianą, zniewalającą, przynoszącą wstyd, może ból.  Wykonywał pozbawioną dla niego sensu czynność.
  Tylko kilogramy były te same….

 
  Dźwigamy ciężary jakie życie nakłada na nas…
Jak próbujemy je dźwigać?
Czym dla nas są?

   Pan Jezus kluczem krzyża otworzył nam niebo.
Mówi się, że i dla Szymona bela drewna stała się też krzyżem, który przyniósł Błogosławieństwo i Wiarę jego domowi.

   Wybierzmy krzyż.

 Zamieńmy belki naszych ciężarów życiowych na dźwigane z Jezusem krzyże.
Tylko tak damy radę, wytrwamy i zobaczymy sens naszych doświadczeń życiowych, czy nawet cierpień.

    Bunt, czy cierpiętnictwo może nas dodatkowo przytłaczać.

30.03.2015

Maryjo, Matko Bolesna, Prowadź przez Wielki Tydzień. "Matko Bolesna, Twe oczy zwróć
Ku mojej nędzy, niedolę skróć,
Ty wiesz co boleść, co skargi, szloch.
Przed Tobą Matko korzę się w proch.


Tyś bowiem siedmiu doznała ran,
Kiedy na krzyżu, konał nasz Pan.
Całe Twe życie bolesna nić,
Kielich goryczy musiałaś pić.


Spójrz na mą boleść co serce drze,
Jak łzy zraszają źrenice me,
Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból,  

Prowadź przez próby do niebios pól.

Gdy w mojej duszy wre krwawy bój,
Ty moje rany litośnie gój,
Wlej w nie balsamu niebiański dar,
Miłości Bożej zapal w niej żar."

 
  Maryjo, Matko z Pieśni Wielkopostnej. Proszę prowadź mnie i  tych, których polecam Tobie.

Przez ten Wielki Tydzień i w dalszym życiu, również.

                                                                          Sławek 

29.03.2015

Miłość ponad wszystko


  Niedziela Palmowa - wjazd Jezusa do Jerozolimy - wjazd Pokornego Boga, który wie, że aby nas ocalić musi umrzeć.
Czyż jest większa miłość? Oddać życie za innych, nawet za swoich nieprzyjaciół?

  Wchodzimy w Wielki Tydzień, niech będzie to szczególny czas refleksji nad naszym życiem.

  Czy naszą postawą, bardzo niedoskonałą zresztą, zbliżamy się do postawy Jezusa - pełnej miłości do człowieka?

  Czy jesteśmy w stanie z pokorą przyjmować na nasze ramiona Krzyż i nieść go bez narzekania?

  Jakimi jesteśmy ludźmi? Czy jesteśmy gorliwymi chrześcijanami, podążającymi odważnie za Jezusem na Kalwarię, niosąc razem z nim Krzyż, gdzie grzech i śmierć zostaną pokonane?

Jak troszczymy się o drugiego człowieka? Czy nie zachowujemy się czasem jak Piłat i nie umywamy swoich rąk mówiąc, że to nie nasza sprawa?

Kogo wybieramy w naszym życiu? Czy nie wstydzimy się Jezusa i nie zapieramy się Go?

Porównując dzisiejsze czasy... a tamte kiedy Jezus chodził po ziemi....

Co dzisiaj ryzykujemy dla Niego? Ówcześni chrześcijanie oddawali życie, na wschodzie, w krajach muzułmańskich nadal umierają... a my z czego jesteśmy w stanie zrezygnować dla Jezusa?

  Sama czasami zadaję sobie te i inne pytania. Jednak czas zbliżających się Świąt, szczególnie pobudza do rozważań.

28.03.2015

Gorzkie Żale cz.2  Jezus skazany, a w człowieku dochodzi do głosu to co najgorsze.
 Skoro, człowiek dobry – Piotr, będący blisko Jezusa, na chwilę, ale jednak upada, to co zrobi... czego można spodziewać się po człowieku, któremu nauka Jezusa, Przykazania Boże, przeszkadzają, żeby być „ królem” swojego życia…. a nawet panem,  życia czyjegoś?

 Ileż taki „królów” i ... panów mamy wokół? 
Bliższych, dalszych.
Jakie dobro przynoszą?
Kto z nimi czuje się dobrze i bezpiecznie?
 
  Mówi Pan Jezus, że bez Niego nic nie możemy uczynić….
Nic dobrego.
  To tak, jak w Raju, gdy człowiek odwrócił się od Boga, wtedy zaowocował złym i ściągnął zło na siebie i innych.

  Nie zostawiajmy Jezusa w Jego męce, samego.
Nie zostawiajmy swojego życia bez Jezusa.

  Z Jego siłą stańmy w tłum oskarżycieli, sług zła, czy też ludzi zagubionych, zmanipulowanych.
Bądźmy jak Piotr... ale po czasie.
 Z Jezusem do końca.

  W czym prosimy Panie Boże dopomóż nam. 

…” Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości,
Dla Twej miłości!”…
…”Proszę, o Panno jedyna,
Niechaj krzyż Twojego Syna
Zawsze w sercu swym noszę!...
…”Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony.
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!”
    
                                                                       Sławek                                                           
 Linki do Gorzkich Żali cz.227.03.2015

Męka Pana Jezusa. "Wykonało się!"


Śmierć
  Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: "Pragnę".  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:  I skłoniwszy głowę oddał ducha.
  Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.  Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani.  Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.  Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.  Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

  Pogrzeb Jezusa
 Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.  Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.  Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.  A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo.  Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.  J.19.28 - 42

26.03.2015

Kilkanaście najważniejszych dni


13. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Modlitwa pośrednika prawdy … (2581-2584 KKK)

   W dziejach religijnych starożytnego Izraela wielkie znaczenie miało nauczanie i przepowiadanie proroków. Wyjątkową postacią wśród proroków jest powołany przez Boga Eliasz…. a imię to oznacza „Pan jest moim Bogiem”. Zadaniem Eliasza było doprowadzić  lud do nawrócenia…   Pełniąc swą posługę pośrednika wielokrotnie przyzywał Pana… gdy prosił o przywrócenie do życia syna pewnej wdowy u której był w gościnie (por. 1 Krl 17, 17-24)… gdy podczas ucieczki przed królową Izebel, która chciała go zabić, żalił się Bogu o swoim zmęczeniu i trwodze (por.1 Krl 19,1- 4)

 …  pełnię mocy pośrednika, widzimy u Eliasza podczas modlitwy  na Górze Karmel… gdy przed całym Izraelem, modli się do Pana, aby Bóg się objawił i nawrócił serce swojego ludu… O tym wydarzeniu mówi Pismo Święte  w 18 i 19 rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej…  warto  przeczytać  ten fragment , by mieć pełny obraz przydatny nie tylko dla tych rozważań… :) zajrzyjmy więc do Pisma Świętego… http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1226

  W IX wieku przed Chrystusem, za czasów króla Achaba, w Izraelu  obok jedynego  Pana Boga  lud czcił Baala: bożka dodającego otuchy…  jak wierzono.  Baal zsyłał dar deszczu,  więc przypisywano mu  płodność pól oraz życie dla ludzi i bydła.  Lud utrzymywał „wargami”, że idzie za Panem, Bogiem niewidzialnym i tajemniczym… i jednocześnie szukał  bezpieczeństwa  w bogu,  od którego mógłby uzyskać dobrobyt, za ofiary. Izrael  ulegał czarowi bałwochwalstwa, stałej pokusie człowieka wierzącego, że można „służyć dwóm panom” (por. Mt 6,24, Łk 16,13)…

  I właśnie, aby zdemaskować oszukańczą głupotę takiej postawy, Eliasz zgromadził lud Izraela na Górze Karmel stawiając go wobec konieczności dokonania wyboru: „Jeżeli Pan jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!” (1 Krl 18, 21).

  Eliasz jako zwiastun Bożej miłości wskazał znak ujawniający prawdę… przygotowano ofiarę i modlono się, aby prawdziwy Bóg  odpowiedział ogniem.  Była to  potrójna  konfrontacja : między prorokiem Eliaszem a zwolennikami Baala… między Panem Izraela, Bogiem zbawienia i życia, a niemym bożkiem, który nie mógł uczynić ani dobra, ani zła (por. Jer 10, 5)… między dwoma całkowicie różnymi sposobami modlitwy i zwracania się do Boga …

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga swojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). 
  Na Absolut Boga człowiek wierzący musi odpowiedzieć absolutną, całkowitą miłością, angażującą całe jego życie, siły i serce.

25.03.2015

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.


 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.   Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i jednocześnie w oczekiwaniu na Święta, upamiętniające finał zbawczej misji Pana Jezusa.

    Tryumf Zmartwychwstania, poprzedzają rozważania męki Chrystusa.

   W tym też czasie, przypada uroczystość poświęcona temu, od czego  wszystko się zaczęło.  Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus, oraz, że „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Łk. 1.32-33

     Zapoznajmy się z historią powstania i obchodzenia tej Uroczystości, jak również z nieodłącznie związanymi z nią Modlitwami:   Zdrowaś Maryjo, oraz Anioł Pański. 
   W podziękowaniu za Bożą Łaskawość i Fiat Maryi,  odmówmy teraz Tajemnicę I Radosną Różańca,  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

                                                                                   Aneta i Sławek                                                                           
Polecamy artykuł zamieszczony pod poniższym linkiem:24.03.2015

Męka Pana Jezusa. Droga Krzyżowa Droga krzyżowa i ukrzyżowanie
  Zabrali zatem Jezusa.  A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.  Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.  Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: "Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski".  Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.  Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: "Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim".  Odparł Piłat: "Com napisał, napisałem".
   Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.  Mówili więc między sobą: "Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć". Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

  Testament z krzyża
  A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.  Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój".  Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
  J. 19.16b.-27