Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 558 osób :). Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

27.11.2015

Rok życia konsekrowanego... „ Konsekrowani! ... Konsekrowane! Obudźcie świat!” Bądźcie „Piątą Ewangelia”

   
  Przeżywamy, w dalszym ciągu, Rok Życia Konsekrowanego.
Niemal u jego schyłku, ale na dowód, że pamiętamy, chcielibyśmy Osobom Konsekrowanym obecnym w naszym gronie… o ile mamy wiedzę naszym Kochanym Siostrom Zakonnym... ogarniamy jednak wszystkie Osoby konsekrowane, zadedykować pewien filmik, z dobrymi słowami samych Sióstr, ale też o Siostrach. 

   Drogie Siostrzyczki, jak dobrze, że jesteście. Dziękujemy :) :) :)
  Panie Boże dziękujemy Ci za wszystkie Siostry zakonne, a szczególnie za te, które są obecne w naszej Wspólnocie.  
  Prosimy obdarz Je, wszystkimi potrzebnymi Łaskami, aby z radością w sercu wykonały to, czego Ty od Nich pragniesz.  Aby się w swoim powołaniu  uświęciły.
                                 
                                                   Aneta i Sławek


   Siostrzyczki, poszłyście za Miłością, więc pros,  jeszcze to:

25.11.2015

„Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają” (Ps 14, 1) ... A Bóg pragnie czystości i pięknej Miłości.   "Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi” (Rz 1, 19-22). Przez „nieprawość nakładają prawdzie pęta” – to znaczy umiłowali śmiercionośną rozkosz grzechu bardziej niż Boga" (por. 2 Tm 3, 4).
 „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J.15, 5).

  Nawiązując do treści zamieszczanych w  minionym  tygodniu, a dotyczących życia wiarą, pięknymi, czystymi  relacjami między zakochanymi,  ale też mówiącymi o konieczności przekazywania wiary rodzinie, chcielibyśmy dla dopełnienia polecić artykuł w którym wraz z autorem, powrócimy do tego, co może być dla nas; tak powodem Błogosławieństwa, jak i przyczyną grzeszności, czy nawet zniewolenia.
    Radujcie się Wy, którzy staracie się sami i w Waszych relacjach, być pięknymi przed Bogiem, a w opisywanej materii sumienie Wam nic nie wyrzuca…  
Ale też, nie martwcie się Wy, którzy tym cieszyć się jeszcze nie możecie.
  Jest jedno lekarstwo i to skuteczne, bo tak powiedział Jezus. Polecane wszystkim….

23.11.2015

O tzw. grzechu międzypokoleniowym i ... uzdrawianiu z niego...   „Kochani, przesyłam link do komentarza ks. Olszewskiego na temat uchwały polskich Biskupów dotyczącej problemu grzechów międzypokoleniowych. (Link zamieszczamy na końcu tekstu)
  
  
  Myślę, że temat może być ważny dla wielu odwiedzających stronę IMW.”
  
   Tak w minionym tygodniu, napisała do nas Alicja, jedna z osób z naszego grona.
Było to zbieżne z tym, co chcieliśmy poruszyć na stronie Modlitwy Wstawienniczej…  Problem ten, pojawiał się co jakiś czas np. w intencjach…
  Może pora wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia na ten temat Komisja Teologiczna Konferencji Episkopatu Polski  i zamknąć ten temat.... Zacząć pracę nad sobą w inny, własciwy sposób. 

    Uchwała Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego. 
 http://www.kamilianie.eu/PDF/U15-370-grzech_miedzypokoleniowy.pdf 

    Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP 
 http://www.kamilianie.eu/index.php?k=2&p=204
                                                
                                         Alicja, Aneta i Sławek

  A poniżej, ku jeszcze większemu wyjaśnieniu tego zagadnienia, to co zaproponowała Alicja, komentarz ks. Michała Olszewskiego SCJ

22.11.2015

„Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” (J 18, 33)

 
https://www.youtube.com/watch?v=LTH9HT5I0Nc
    
  Na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Kościół zaprasza nas do wsłuchania się w słowa dialogu Jezusa z Piłatem, w którym Jezus objawia naturę swojego królowania.

  Ewangelia św. Jana charakteryzuje się między innymi tym, że Jezus i Jego rozmówcy znajdują się często  na dwóch różnych płaszczyznach myślowych. Podczas gdy Zbawiciel przemawia z poziomu duchowego, osoby z którymi prowadzi dialog rozumieją Go w sposób dosłowny, „z tego świata”. Przyjmując ten stan jako punk wyjścia, Jezus zaprasza ich i prowadzi do odkrycia głębi swego objawienia. Przykładem tego procesu jest rozmowa Jezusa z Nikodemem, faryzeuszem i dostojnikiem żydowskim, który, mimo że wierzył w boskie pochodzenie mocy Jezusa, przyszedł do Niego nocą, bojąc się konsekwencji ze strony swojego środowiska: „rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 3-5). Kiedy Nikodemowi wydaje się, że już rozumie przesłanie Nauczyciela, Ten wynosi rozmowę na jeszcze wyższy poziom:Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego” (J 3, 12-13). Bez właściwej interpretacji ofiarowanej przez Chrystusa i łaski wiary, dogłębne zrozumienie Jego słów jest dla rozmówców i słuchaczy absolutnie niemożliwe. Człowiek czuje, że to co mówi Pan jest pełne mocy, ale jednocześnie jest jakby oślepiony światłem bożej Prawdy. Wówczas Jezus delikatnie bierze go za rękę i wprowadza w tajemnicę Bożej Miłości, aby przejrzał: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

20.11.2015

Mimo, że trudno, warto. A chcąc być pięknym również przed Bogiem, trzeba czystość zachować do Ślubu.

  Nie do końca rozumiem ten problem, tzn. tak wielkie trudności, jakie mają bliscy sobie, młodzi  ludzie w swoich relacjach i zachowaniu czystości przed Ślubem,  którzy przecież opierają się o Pana Boga.... W moich żyłach również płynie krew, a Sakrament Małżeństwa zawarłem po... 7 latach znajomości, z moją przyszłą Żoną.... Więc trochę czasu było...  Ale takich problemów nie było.
  Ale może, to nie to pokolenie, albo zabezpieczenie przed pokusami i podszeptami szatana mieliśmy  sprawniejsze?....
Bo, że była wspólna relacja z Panem Bogiem i uczestnictwo w DA, mimo czasem trudności to ewidentny fakt.
 Chwała Tobie Panie Boże.

  Chcielibyśmy z Anetą polecić świadectwo walki o zachowanie siebie dla współmałżonka, takim, aby, gdy przyjdzie pora, ofiarować sobie, wzajemnie wszystko.
  To takie dopełnienie tematu wiary w rodzinie, który proponowaliśmy w tym tygodniu... chociaż  szliśmy drogą w jakby odwrotną stronę.

  Do młodych:
 Bądźcie Piękni dla Boga i dla siebie, a swoje tajemnice, otwierajcie wzajemnie tak, aby mogło towarzyszyć temu, na każdym etapie, Boże Błogosławieństwo, wtedy o wszystko, o czym pisaliśmy w poprzednich dniach będzie łatwiej.  
                                                      Sławek z Anetą


   I jeszcze jedno świadectwo. Tutaj jest bardziej o owocach zachowania czystości do ślubu, niż o trudnościach