Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 471 osób. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

01.09.2014

Nigdy więcej wojny!


  Pierwszy września 1939r  -  WOJNA  -  75 Rocznica

  Tyle razy wcześniej i tyle razy później.....

 Tyle nieporozumień, konfliktów, podżegań, zaborczości....
Życie człowieka w tak niskiej cenie....
Tyle bólu, łez, rozpaczy, tyle ludzkiej krwi....


  Panie Boże, prosimy o Twoje Miłosierdzie,
o przemianę człowieka, ludzkości.
 Niech Łaska pragnienia i dążenia do pokoju
zagości w sercach ludzkich....
  Począwszy od członków rodzin,
a skończywszy na przywódcach: państw, systemów, organizacji. 


  Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 
 J.14.27

   A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, 
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.
 Kol.3.15 

 Maryjo, Królowo Pokoju  módl się za nami.

    A za ofiary wojen:

  Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie,
a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki.


    Aneta i Sławek 

  31.08.2014

Nauka Krzyża

"Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie"

Można by zadać pytanie po co Pan Bóg zesłał swojego Syna na ziemię, jaki sens ma Jego męka i Zmartwychwstanie?

Otóż, kiedy czytałam dzisiejsze czytania, pomyślałam sobie, czy potrafiłabym znosić swoje krzyże, gdyby sam Jezus nie dał się ukrzyżować?
Jest On dla mnie pierwszym i najważniejszym świadectwem miłości Krzyża. Świadectwem i nadzieją.
On zszedł na ziemię po to aby pokazać nam, że każdy Krzyż jest do uniesienia. Musiał sam ponieść swój Krzyż, abyśmy mogli się na nim opierać.
Musiał sam doświadczyć bólu, cierpienia, strachu, odrzucenia, samotności, poniżenia i tego wszystkiego co nas doświadcza, aby dać nam nadzieję i pokazać drogę do zbawienia...

29.08.2014

Co chcesz, abym Ci uczynił.... O zwątpieniu - Rozważania, Świadectwo Elżbiety

  Pan pyta wciąż : Co chcesz , abym Ci uczynił … mam wolną wolę i… odpowiadam zwątpieniem … 


 Jakiś czas temu Sławek, w tekście Czas Pielgrzymowania, http://www.modlitwa.e.pl/2014/08/czas-pielgrzymowania.html#more
  podjął temat zwątpienia Podobnie i ja obserwowałam wędrówkę tego wpisu Anetki w zakładce Popularne: Księga Rodzaju 16-17 Abraham. Zwątpienia.  
 .... i zastanawiam  się…  nad przyczynami  jego popularności.

 Obiegowe opinie sugerują:  wątpić ludzka rzecz gdyby nie wątpiono w to, że już wyprodukowano najlepsze leki  czy pracowano by nad lepszymi?
A rozwój techniki ?

 Podobnie z każdą inną dziedziną naszego życia wątpienie może prowadzić do dalszego rozwoju, nowych osiągnięć, a więc także sukcesów pod jednym warunkiem:  na wątpieniu nie można się zatrzymać, bo wtedy skutek będzie odwrotny i możemy popaść w smutek, a nawet rozpacz i depresję  z powodu  ludzkiej słabości

  Szczególnie dotyczy to naszej wiary, rozwoju duchowego każdego człowieka jeżeli szukamy przykładu ludzi wątpiących po to, żeby zachwycić się Bożą Mocą, którą Pan Bóg w ich życiu ukazał i ten przykład nas buduje w tym sensie, że wiarę naszą umacnia, to nie zatrzymujemy się na zwątpieniu i szybko owoce tego powinny być widoczne bo to one wskazują, czy droga jest właściwa…

… ale jeśli ich nie ma i myślimy na przykład: no tak, taki Abraham zwątpił, to cóż ja on był wielkim człowiekiem, wybranym przez Pana, a więc mogę czuć się usprawiedliwiony, że też wątpię i czekam, aż Pan Bóg sam coś zrobi z konkretnym moim problemem … a Pan Bóg też czeka na mnie na mój kolejny krok…  
Skąd bierze się więc zwątpienie i  jak to się dzieje, że może stanowić zagrożenie dla każdego wierzącego człowieka? Każdy może znaleźć odpowiedź we własnym życiu … jeśli tylko podejmie wysiłek i rozważy

28.08.2014

Słowa Św. Jana Pawła II z 3 Pielgrzymki do Polski 1987r. cz.5 - Ave Crux Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!

 Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do apostołów: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18), wówczas nasza myśl i serce zwraca się do Krzyża.

To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, „wszelka władza”, taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.

To w Krzyżu jest moc Odkupienia człowieka, w imię której apostołowie słyszą: Idźcie... nauczajcie wszystkie narody.

To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty stał się życiem dusz nieśmiertelnych. A początek tego życia stanowi chrzest.

To w Krzyżu, w tym — po ludzku znaku hańby — stałeś się, o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów.
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!
 Ave Crux …..

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto... nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3, 14).

26.08.2014

Śluby Jasnogórskie 2014

Śluby wprowadzają w piękny i wyjątkowy rodzaj relacji – w przymierze oblubieńczej miłości.

  Od momentu zaślubin, ślubujący  czują się odpowiedzialni za miłość. Starożytni Hebrajczycy swoją  formułę zaślubin między mężczyzną i kobietą,  ułożyli na wzór formuły przymierza, jakie Pan Bóg zawarł  z narodem wybranym:

 „Wy będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”  ( Jr 11,4).

„Ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem” –zaślubiny małżonków…

  Termin berit oznaczający przymierze Boga z ludźmi,   zastosowano też w odniesieniu do małżeństwa. Określa więc naturę i przymioty małżeństwa, które decydują o wyłączności  i nierozerwalności związku małżeńskiego ( por. Prz 2,16). Małżeństwo między kobietą i mężczyzną jest więc obrazem przymierza między Bogiem, a Jego ludem.  

  Biblijna idea zaślubin Boga z ludem została  rozwinięta w zaślubinach Jezusa Chrystusa z Kościołem. Przez sakrament chrztu jesteśmy zaślubieni z Trójosobowym Bogiem. Jesteśmy ludźmi zaślubin, bo Bóg nas zaślubił swoja miłością. On -  Miłość pierwszy nas poślubił i oczekuje naszego dojrzewania do pełni miłości, uzdalnia nas  i wspomaga, również w tym, żebyśmy żyli Ślubami. Oczekuje potwierdzenia, realizacji złożonych przyrzeczeń w konkretnych czynach.

Motyw miłości oblubieńczej przybliża religijny sens Jasnogórskich Ślubów Narodu.

  Śluby złożone  26 sierpnia 1956 roku bezpośrednio nawiązują do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza /1656/. Są ich odnowieniem i aktualizacją opracowaną przez  Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

  Jan Kazimierz złożył  śluby po cudownej obronie Jasnej Góry, w imieniu Narodów dawnej  Rzeczpospolitej,  w Katedrze we Lwowie. Ogłosił wówczas Najświętszą Maryję Pannę Królową Korony Polskiej. Śluby chociaż złożone we Lwowie,  od początku kojarzono z Jasną Górą.

W trudnych, dramatycznych sytuacjach dziejowych Polski, śluby były aktualizowane. Najpierw  w okresie międzywojennym, a później w czasie okupacji hitlerowskiej, kiedy to idea Maryi  jako Królowej Polski, nabrała szczególnego znaczenia. Na Jasnej Górze Polacy przyrzekali  przywiązanie do wartości religijnych i społecznych.

 Praktyka ślubów z czasem była podejmowana przez poszczególne warstwy społeczne, stany, zawody. Sam Jan Paweł II jako jeden z przedstawicieli krakowskiego środowiska uniwersyteckiego,  w  latach 1942 i 1943, odnawiał złożone uroczyście w 1936 roku, śluby młodzieży akademickiej. 

Śluby z 1956 roku to przyrzeczenia złożone przez cały katolicki  Naród Polski Panu Bogu przez ręce Maryi.


Śluby te miały swój rozwój. Jego pierwszym etapem, było w rok później, powtórzenie ślubów we wszystkich parafiach. Następnie  Wielka Nowenna  Tysiąclecia i oddanie Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi, za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.         

W dniu ślubów  Maryja w swym Cudownym  Obrazie wyszła z Kaplicy na wały jasnogórskie, aby przyjąć przyrzeczenia od Narodu.

25.08.2014

Modlitwa za prześladowany Kościół na Bliskim WschodzieMęczeństwo Chrześcijan trwa.

   W wielu miejscach świata, jest na podobieństwo pierwszych wieków.
  
   Apel Konferencji Episkopatu Polski, zachęca do szczególnej modlitwy za prześladowanych Chrześcijan,  w dzień 26 sierpnia 2014r.

  Z naszej strony, włączając się do modlitwy, zachęcamy do niej również, słowami jednej z Osób współmodlących się w Modlitwie Wstawienniczej. 

Magdalena, jeszcze przed apelem, przesłała dotyczącą tej sprawy intencję, oraz dołączyła informacyjne linki. 

 Pomódlmy się wszyscy
 
   Aneta i Sławek

   Oto słowa Magdaleny:

  Królowo Nieba i Ziemi, ochraniaj więzionych, porywanych i prześladowanych chrześcijan na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, Kolumbii, Kubie, szczególnie w najbardziej niebezpiecznym obecnie Iraku i Syrii, gdzie grozi im okrutna śmierć za wyznawanie naszej wiary.
  Dobry Boże, ześlij opamiętanie islamskim ekstremistom, spraw by zeszli z drogi zła i nawrócili się na Twoje ścieżki. Przyjmij, proszę, do Swej Chwały Twoje dzieci, które wybrały straszną śmierć z rąk oprawców, by nie wyrzec się miłości do Ciebie i dać świadectwo wiary innym ludziom - także nam chrześcijanom żyjącym w bezpiecznym rejonie świata.

  Kochani, Nasi Bracia i Siostry potrzebują pomocy:
 Bóg zapłać
    Magdalena