Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 525 osób :). Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

22.05.2015

Modlitwa o dobry wybór prezydenta naszego kraju.

W niedzielę będziemy wybierać w głosowaniu prezydenta Polski, dlatego prośmy już dzisiaj o dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, o łaskę rozeznania takich decyzji, które będą miłe Bożemu Synowi, abyśmy wybrali tego kandydata na prezydenta, który będzie umiał sprostać zadaniom, godnie wykonując je w duchu Bożym, kierując się Ewangelią dla dobra Narodu Polskiego.

PANIE BOŻE PROWADŹ 

20.05.2015

Święty Jan Paweł II do Polaków. O Ojczyźnie, o nas i do nas.
 Dziesięć dni temu, w tekście Obudź się Polsko   http://www.modlitwa.e.pl/2015/05/obudz-sie-polsko.html   padło pytanie  Święty Janie Pawle II, czy poznajesz swoją Ojczyznę?”
   
 Była pierwsza, zaskakująca, ale optymistyczna tura wyborów prezydenckich.
 Idzie nowe, miejmy nadzieję….   Najwyższy czas….
  
  Jeśli ktoś nie zgadza się z ostatnim zdaniem, ale również wszystkich, zapraszam do posłuchania Apelu Jasnogórskiego z dnia 10 maja 2015r.  Został on ułożony z wypowiedzi, teraz już Świętego, Jana Pawła II, odnoszących się do naszej Ojczyzny i postaw nas Polaków.
   
 Posłuchajmy do czego nawoływał Papież, jak miało, czy powinno być.  Porównajmy,  jak jest w Polsce teraz. I kto za to odpowiada?  
 Kto weźmie słowa Św. Jana Pawła II pod uwagę? Kto uczyni z nich swój drogowskaz?

… W ostatniej debacie … z urzędu, padały słowa, żeby nie mieszać Ojca Świętego do omawianych, a dotyczących Ojczyzny spraw.
   Nie mieszać?
To czyje słowa brać pod uwagę? Co ma być drogowskazem? 
Kto ma wskazywać drogę?
  
 Polska była silna, gdy przy Bogu stał nie tylko lud wierny.
Dobrze by było, żeby wierni okazali się ci, którzy nim kierują.
 Co prosimy Panie Boże, daj.

                                                             Sławek z Anetą

 Słowa Św. Jana Pawła II znajdziemy pod linkiem:

  
 Ja Tu zostaję....  Ojczyzna...

19.05.2015

18. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Bądź wola Twoja :)

 „Panie ty jesteś moim udziałem przyrzekłem strzec słów Twoich…” Psalm 119/118 w.57… Bądź wola Twoja...
  Modląc się psalmami jesteśmy zachęcani, aby treści poruszane przez psalmistę odnosić do siebie do swojego życia…
Psalm 119 to wyjątkowy kantyk na cześć Bożego prawa… a prawo Boże nie jest ciężkim jarzmem, ale łaską prowadzącą do wolności i szczęścia… Jest tu rozumiane jako nauczanie … Boże prawo przedstawione w psalmie 119 jako Słowo Boże wzywa człowieka do ufnego posłuszeństwa i wielkodusznej miłości …
  

  „Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę” (w. 16) mówi psalmista, a następnie: „Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” (w. 35); i znowu: „Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam” (w. 97).
 

  Umiłowanie Słowa Bożego , uwielbienie jego piękna, mocy zbawczej, zdolności do dawania radości i życia rodzi bezgraniczną wierność Psalmisty… Psalmista jest w tym podobny do Maryi… a Maryja ukazuje ideał człowieka wierzącego… i przypomina, że powiedzenie Bogu: TAK domaga się aktu wiary… Maryja jest błogosławiona, ponieważ jej łono nosiło Zbawiciela, ale nade wszystko dlatego, że przyjęła Bożą zapowiedź, była troskliwą i kochającą opiekunką jego Słowa.
 

  Psalm ten prowokuje do zadawania sobie pytania o własną wierność… Boże Prawo jest źródłem życia… ale by stało się źródłem szczęśliwego życia dla nas wymaga synowskiego posłuszeństwa , słuchania ufnego, świadomego …

18.05.2015

Niech Cię Twój wielki grzech nie przygniata.


  Spotykam się czasem,  w taki, czy inny sposób, z wielkim zagubieniem ludzkim. Zagubieniem przez grzech….
   Grzech, rani Boga, a człowieka od Boga oddala.... po czasie życie czyni nieznośnym.
Człowiek, bywa, że nałoży sobie taki bagaż grzechów, czy też tak wielki grzech, że aż nie wie, jak wrócić. Do Boga... ale i do siebie samego.  A szatan jeszcze to wykorzystuje….

  Myślałem niedawno o Św. Piotrze. Pierwszym z Apostołów… już od czasów nauczania Pana Jezusa….
W chwili pierwszej próby, w chwili potrzeby Jezusa… potrójna klęska. Zaparcie się. Zdrada.
A jak my traktujemy zdrajców?... To jest wielka wina.

   Później jednak, żal, bieg do grobu, następnie potwierdzone trzy razy wyznanie miłości.

 Pan Jezus pozostawia mu swoją trzodę – Kościół.

 Taka jest odpowiedź Boga na działanie człowieka.

    Jeśli nosisz brzemię grzechów… To je zrzuć. Nie będziesz już przygniatał krzyża Pana Jezusa do ziemi, ale będziesz go ze swoim Zbawicielem niósł.

   Weź sobie poniższe słowa z Pisma Świętego do serca i WRACAJ !
 Bez nagrody nie odejdziesz, ale potem, tak jak Piotr TRWAJ!

17.05.2015

PRZEJMUJEMY PAŁECZKĘ (Mk 16,15-20)  I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
  Mamy zatem przede wszystkim głosić DOBRĄ NOWINĘ o zbawieniu. Nie mamy głosić słów potępienia, utyskiwać na innych, wytykać im grzechy. Tymczasem siedzi w nas taka potrzeba "poprawiania" innych ludzi. Niełatwo jest, kiedy widzimy zło, krzywdę, zagubienie. Kusi, aby przekreślić człowieka. Tymczasem my mamy własnym życiem świadczyć o Chrystusie. Przekazywać ludziom, do których pójdziemy, że Jezus ich kocha, że za nich umarł i odkupił ich swoją krwią, że ich grzechy zostały zgładzone i jeśli tylko w to uwierzą otrzymają zbawienie, zagości w nich POKÓJ i RADOŚĆ, poczują się prawdziwie KOCHANI i zdolni do odwrócenia się od swoich grzechów.

  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
  Przeraża twardość tych słów. Przecież sami widzimy, ilu jest ludzi, którzy odeszli od wiary, którym Bóg wydaje się do niczego niepotrzebny. Niełatwo jest pogodzić się z tym, że nie mamy na to wpływu, tymczasem sam Jezus mówi: "Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych." (Mt 10,14).
  Dla mnie bardzo bliski jest problem rodzin, które zmagają się z uzależnieniem kogoś bliskiego. Wpada się wtedy w zaklęty krąg współuzależnienia, kiedy "pomoc" takiej osobie jest ważniejsza od wszystkiego innego, kiedy bliscy zatracają własne życie, aby "ratować" męża, żonę, ojca, dziecko, zięcia ...

Wniebowstąpienie Pańskie.


   Liturgiczne przeżywanie tajemnic naszego zbawienia jest nie tylko wspominaniem, ale przede wszystkim doświadczaniem w mocy Ducha świętego dobrodziejstw płynących kontemplacji wydarzeń opisanych w Piśmie świętym w świetle Paschalnej ofiary Chrystusa.

  Tak również przeżywamy tajemnicę Wniebowstąpienia Pańskiego.

  Od pierwszych chwil po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje do zrozumienia najbliższym sobie osobom, z którymi dzielił swoje ziemskie życie i które w sposób mniej lub bardziej świadomy uczestniczyły w jego zbawczym dziele głoszenia Królestwa Bożego, odpowiadając na Jego ludzką potrzebę bycia kochanym i akceptowanym, że ich relacje nabrały zupełnie nowego wymiaru. Oszołomionej Marii Magdalenie, która – nazwana po imieniu – rozpoznaje Nauczyciela w tajemniczym ogrodniku, poleca stanowczo: <<Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”>> J 20,17. To podwójne polecenie cechować będzie również relacje Jezusa z uczniami, teraz nazwanymi „braćmi” i całym Kościołem.

Przez Chrzest, Wiarę, świadectwo miłości, do nieba.


 Jestem ochrzczona, ale czy wierzę?
Jest napisane, że tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie.
   
   Jaka jest wiec moja wiara?
Prawdziwa wiara jest możliwa, gdy otworzymy się na Ducha Św. ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących.

   Z tą wiarą mamy głosić światu Ewangelię, my mali grzeszni, ale świadomi przemożnego ogromu Bożej mocy względem nas wierzących. Mamy być tylko narzędziem w ręku Pana, mamy pozwolić prowadzić się Duchowi Św. współdziałać z Panem.
  
  Ja grzeszna, którą Pan sobie wybrał, abym dawała innym świadectwo o Jego miłości i miłosierdziu... Czasem dopada pokusa rezygnacji, bo przecież nie mówię językami, nie jestem wężoodporna i nie uzdrawiam… więc widocznie nie ma we mnie wystarczającej wiary, żeby iść między ludzi…

   A ile razy Twoje słowa pomogły komuś… czy to nie było lekarstwo dla duszy tego człowieka?

15.05.2015

Duch Święty Tematem Tabu ? 1. Zbliżamy się dużymi krokami do Dnia Pięćdziesiątnicy. To dobry czas, aby bliżej poznać Jedną z najbardziej tajemniczych Osób Trójcy Świętej.
Co tak naprawdę wiemy o Duchu Świętym? Kim On jest dla nas?

  Ks. Piotr Pawlukiewicz w swoim kazaniu pokazuje nam jak ważny powinien być Duch Święty w życiu człowieka. Jak wiele zależy od otwarcia się na Jego działanie, że nie można pomijać i zapominać o Jego istnieniu.
 Zapraszajmy zatem w każdej chwili naszego życia, Ducha Świętego, prośmy Go o wszelkie łaski. Otwórzmy nasze serca, aby mógł w nas działać.

   Nowenna do Ducha Świętego

2.  Zainspirowani i przynagleni  komentarzami pod poprzednim wpisem, jak również słowami na naszym Forum, chcielibyśmy skierować  nasze drugie zaproszenie.
   Czas  nagli, dlatego czynimy to razem z powyższym.
  Dotyczy ono podjęcia; przez chętnych w ramach MW i gości naszej strony…  i to od dzisiaj, wspólnej Nowenny do Ducha Świętego.
     Módlmy się w intencjach Kościoła, Ojczyzny naszej - w ten ważny czas, polecajmy też, wspierając się modlitewnie,  nasze intencje i nas samych.
   Aby światło Ducha Świętego oświeciło wszystkich polecanych i nas samych tak, abyśmy owoc przynosili i oby ten owoc był zawsze dobry.
   Tekst nowenny znajdziemy np. pod poniższym linkiem. Zapoznajmy się ze sposobem odmawiania Nowenny.

http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=262&doc=198

                                      Zapraszamy do modlitwy 
                                          Aneta i Sławek                                                          

  Homilia Ks. Pawlukiewicza W lekkim powiewie przychodzisz do mnie....
Przyjdź Duchu Kościoła....